Witamy

Poradnia jest placówką oświatową i publiczną

  • Organem nadzorującym poradnię w sprawach merytorycznych jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

  • Organem prowadzącym jest Powiat Grajewski

  • Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

  • Godziny pracy  od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.00